ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
Tahkim Kurulu Kararları | 27.01.2023 27/01/2023
Tahkim Kurulu Kararları | 27.01.2023

Kurul, TK-14/2022 - 2023 sayılı ve 13/01/2023 tarihli başvuruyu inceledikten ve tarafların şahadetini ve taraf avukatlarının hitaplarını ve iddialarını değerlendirdikten sonra, kurulumuza yapılan KTFF Yönetim Kurulunun 06/01/2023 tarihli Burak Koçar isimli futbolcunun Miracle Değirmenlik SK’ne yapılan transfer işleminin iptali ile ilgili aldığı karar aleyhine yapılan başvurunun oybirliği ile reddedilmesi hususunda karar almıştır.

 

Kararımızın gerekçesi aşağıdaki gibidir;

 

Taraflar, bir taraf Göçmenköy İYSK ve diğer taraf Miracle Değirmenlik SK olmak üzere 19/7/2022 tarihinde KTFF tüzük ve talimatlarına uygun olarak Göçmenköy İYSK’nın lisanslı futbolcusu olan Burak Koçar’ın Miracle Değirmenlik SK’ya bonservisli olarak transfer edilmesi hususunda anlaşmışlar ve 19/7/2022 tarihinde yazılı bir taahhütname ile toplam 51,000 STG transfer bedelinin 4 adet ileri tarihli çek ile ödenmesine, ilk çekin bozulması ile futbolcunun bonservisinin M. Değirmenlik SK’ya verilmesine ve geri kalan çeklerden herhangi birinin bozulmaması veya geri dönmesi halinde ve/veya ilgili meblağın tümünün toplamda (51,000 STG) ödenmemesi durumunda futbolcunun 2023 yılı ocak ayındaki transfer döneminde eski kulübü Göçmenköy İYSK’ya geri dönmesi ve böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde M. Değirmenlik SK’nın o güne değin yaptığı ödemeleri geri talep edemeyeceği hususlarında anlaşmaya varmışlar ve üzerinde mutabık kaldıkları bu yazılı anlaşmayı KTFF huzurunda imzalamışlardır.

Değirmenlik SK yapılan yazılı anlaşmaya uygun olarak anlaşmada bahsi geçen ilk üç çekin bedelini çek tarihlerinde ödemiş ve/veya çekler ilgili banka nezdinde bozulmuş fakat 4. ve son çek olan 20/12/2022 tarihli Universal Bank’ın 0061117 numaralı 10,000 STG meblağlı çeki ilgili tarihte bozulmamış ve banka tarafından yetersiz bakiye mührü vurulmak suretiyle geri iade edilmiştir, taraflar iletişime geçerek bu durumun bildirilmesi üzerine konu çek 23/12/2022 tarihinde tekrardan bankaya ibraz edilmiş fakat çek bedeli tekrardan ödenmeyerek ve çekin ikinci mühür için yasal süresi dolmadığı cihetle geri iade edilmiştir. Daha sonraki süreçte ise anlaşma uyarınca ödenmesi gereken mütebaki rakam olan 10,000 Stg 3 ocak 2023 tarihine değin ödenmediği cihetle Göçmenköy İYSK KTFF’ye başvurarak ilgili futbolcunun transferinin iptal edilmesini ve futbolcunun Göçmenköy İYSK’ya geri dönmesini talep etmiştir.

KTFF Yönetim Kurulu 3 Ocak 2023 tarihli başvuruyu 6 Ocak 2023 tarihindeki birleşiminde değerlendirmiş ve aldığı kararla ilgili futbolcunun bonservisli transfer işlemini iptal ederek tekrardan Göçmenköy İYSK’ya geri dönmesi hususunda karar üretmiştir.

Değirmenlik SK Avukatlarının kurulumuza yapmış olduğu yazılı itirazda genel olarak ilgili çekin karşılıksız çıkmadığı sadece 20/12/2022 tarihinde hesapta karşılığı olmadığı cihetle bozulmadığı ve yetersiz bakiye mührü vurulduğu keza çek bedelinin 21/12/2022 tarihinde hesaba aktarıldığı ve bu cihetle çeke karşılıksız mührü vurulmadığı sürece Göçmenköy İYSK’nın federasyona yapmış olduğu 3 Ocak 2023 tarihli başvurunun yapılamayacağı keza çek karşılıksız mührü taşımadığı için KTFF Yönetim Kurulunun 6 Ocak tarihinde aldığı kararın hatalı olduğu, çekin bedelinin banka hesabına daha sonra yatırıldığı cihetle alınan kararın hatalı olduğu, iddia edilmiş ve büyük oranda tüm itiraz gerekçesi çeke karşılıksız mührü vurulmadığı cihetle Federasyon Yönetim Kurulu kararının hatalı olduğu iddiasına dayandırılmaktadır.

 

KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı 19. maddesi aynen şöyledir:

 

“MADDE 19: KULÜPLER ARASI UYUŞMAZLIKLAR HALİNDE FUTBOLCU TRANSFERLERİ

a) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı kulüplerin Federasyonda yapacakları kiralık veya bonservisli transferlerin kulüp çekine ve/veya transfer ile ilgili verilen çeke karşılık yapılması halinde verilen çek/çeklerin karşılıksız çıkması ve ilgili kulüp tarafından yazılı şikâyet yapılması halinde ilgili futbolcunun lisansı askıya alınır. Ayrıca ilgili çekin bedelinin ilk transfer dönemine kadar ödenmemesi durumunda, yapılan transferin iptal edilmesine ve ilk transfer döneminde ilgili futbolcu ve/veya futbolcular bedelsiz olarak eski kulübüne geri döner. Ayrıca kulüpler transfer işlemi yaptıkları futbolcunun işlemini oyuncu süre almadan önce iptal edebilir.

b) Çekleri karşılıksız çıkan kulüplere transfer yasağı uygulanır.

c) KTFF’ye bağlı kulüplerin gerçekleştireceği Bonservisli ve/veya Kiralık transfer işlemlerinde yapılacak ödemelerle ve opsiyon seçeneklerinde, KTFF huzurunda yapılmayan hiçbir işlemin herhangi bir geçerliliği yoktur. Kulüplerin kendi aralarında KTFF harici bir yerde yaptığı anlaşmalar hükümsüzdür.”

 

Bahsi geçen maddede açıkça ifade edildiği gibi yapılan transferlerin iptal edilmesinin tek ve yegâne sebebi sadece transferi yapan kulübün verdiği çekin Poliçeler Yasası Kapsamında ifade edildiği gibi çekin karşılıksız çıkması ve/veya karşılıksız olarak mühürlenmesi değil aynı zamanda çek bedelinin ilk transfer dönemine kadar ödenmemesi olarak belirtilmiştir. Kurulumuza yapılmış, çek bedelinin Göçmenköy İYSK’ya M. Değirmenlik tarafından ödendiği hususunda bir iddia olmamakla birlikte aksi yönde bir şahadet de yoktur bu cihetle çek bedelinin ve/veya transfer bedelinin tümünün ilk transfer dönemine kadar ödenmediği hususunda bulgu yaparız.

 

Huzurumuzdaki meselede bahse konu çekin karşılıksız olarak mühürlenmediği doğru olmakla birlikte bankaya ilk ibraz edildiği tarih olan 20/12/2022 tarihinde ödenmediği keza 23 Aralık 2023 tarihinde ikinci kez ibraz edildiğinde hesapta para olmadığı cihetle yine ödenmediği ve çekin ikinci mühür için yasal süresi dolmadığı cihetle tekrardan iade edildiği açıkça görülmektedir. Kurulumuz 25 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ikinci oturumda çekin aslını incelemiş olup çekin 23 Aralık 2022 tarihte tekrardan bankaya ibraz edildiği açıkça görülmektedir bu cihetle kurulumuza yapılan 21 Aralık 2022 tarihinde çekin karşılığının hesaba aktarıldığı iddiasının gerçek olamadığı hususunda bulgu yaparız.

 

Keza çekin şu an itibariyle Göçmenköy İYSK’nın tasarrufunda olduğu ve/veya ilgili spor kulübünün çeki elinde bulunduran sıfatına (Holder in due course) haiz olduğu ve an itibariyle başka bir tüzel veya gerçek kişiye ciro edilmediği hususunda bulgu yaparız.

 

Kurulumuz bu aşamada talimat uyarınca transfer bedelinin ilk transfer dönemine kadar ödenmesi gerektiği ve Göçmenköy İYSK’nın bu ödemeyi almaktan kötü niyetle kasten imtina ettiği yönündeki iddiaları değerlendirirken, çek tarihi olan 20/12/2022 tarihinde çekin bedelinin ödenmek üzere bankaya ibraz edildiği, 23/12/2022 tarihinde ikinci kez çek bedelini tahsil etmek üzere bankaya ibraz edildiği ve keza 03/01/2023 tarihine değin çek bedelinin M. Değirmenlik SK tarafından Göçmenköy İYSK’ya ödenmediği ve/veya ödeme girişimi yapılmadığı keza ödeme girişimini ispat etmekle yükümlü olan M. Değirmenlik SK tarafından bu külfeti yerine getirmek üzere konu meblağı gerek Göçmenköy İYSK’ya gerekse KTFF nezdinde ödeme fırsatı olmasına rağmen ödemeyi gerçekleştirmediği ve/veya girişiminde bulunmadığı hususunda bulgu yaparız. Bu noktada M. Değirmenlik tarafından kurulumuza sunulan 09.01.2023 tarihli belge incelendiğinde, 09.01.2023 tarihinde ödemenin hazır olduğuna dair düzenlenmiş olan bir belgenin meselenin çözümüne etken bir emare olmadığını ve/veya etkisi olmadığını çünkü bu belgenin 03.01.2023’den önceki ödeme külfetini ispata yönelik olmadığı hususunda ayrıca bulgu yaparız. Her hâlükârda, M. Değirmenlik SK tarafından yapılan hiç bir iddia, 03.01.2023 tarihinden önce ve/veya bu tarihe kadar, M. Değirmenlik SK tarafından mezkûr bedelin ödenmiş olduğunu ispata kâfi veya yönelik değildir ve bu hususta bulgu yaparız

 

 

Yukarıda bahsi geçen tüm olgu ve emareler ışığında KTFF Yönetim Kurulunun 06/01/2023 tarihli kararı aleyhine Miracle Değirmenlik tarafından yapılan başvuruyu oybirliği ile reddederiz.

Diğer Haberler :
Tahkim Kurulu Kararları | 12.07.2024
Tahkim Kurulu Kararları | 21.06.2024
Tahkim Kurulu Kararları | 08.06.2024
Tahkim Kurulu Kararları | 22.04.2024
Tahkim Kurulu Kararları | 29.03.2024
Site İçi Arama

KTFF Kurullar
Yönetim Kurulu
Merkez Hakem Kurulu
Tahkim Kurulu
Disiplin Kurulu
Bölge Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi Kurulu
Etik Kurulu
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Eğitim-Üst Kurulu
Sağlık Kurulu
KTFF Teşkilatı