ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
Tahkim Kurulu Kararı | 17.09.2022 19/09/2022
Tahkim Kurulu Kararı | 17.09.2022

Tahkim Kurulu Gerekçeli Karar

Sayı: TK - 2/2022-2023

Tarih: 17/8/2022

Saat: 15:00

 

Toplantıya Katılanlar:

 

Av. Salih Irkad (Başkan)

Av. İsmail Bektaş (Başkan Vekili)

Av. Dilay Zeki (Üye)

Av. Hüseyin Kaşot (Üye)

 

KTFF’yi temsilen:

  1. Arzu İzveren

 

Yasin Kurt,

Yasin Kurt’u temsilen Av. Cemal Sabancıoğulları.

 

Mağusa Türk Gücü SK adına Başkan Koral Bozkurt

Mağusa Türk Gücü SK’yı temsilen Av. Ulaş Sabancı

 

 

Kurul, TK-2/2022 - 2023 sayılı ve 29/7/2022 tarihli başvuruyu inceledikten ve tarafların şahadetini ve taraf avukatlarının hitaplarını ve iddialarını değerlendirdikten sonra, kurulumuza yapılan Yasin Kurt isimli futbolcunun Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatı uyarınca Serbest Transfer Hakkı kazandığına yönelik yapılan başvurunun oybirliği ile reddedilmesi hususunda karar almıştır.

 

Kararımızın gerekçesi aşağıdaki gibidir;

 

Yasin Kurt, 13/7/2022 tarihinde KTFF’ye yazılı olarak başvuruda bulunarak Serbest Transfer Hakkı talebinde bulunmuştur, KTFF ise konu başvuruyu değerlendirmiş ve ilgili futbolcuya Serbest Transfer Hakkı kazanmadığını bildirmiş ve akabinde 30/7/2022 tarihinde ise konuyla ilgili gerekçeli kararını resmi web sitesinden yayınlamıştır. Kurulumuza yapılan başvuru KTFF’nin almış olduğu karar aleyhinedir.

 

Yasin Kurt Kurulumuza yaptığı yazılı başvuruda ve Avukatı vasıtasıyla meselenin duruşmasında yaptığı sözlü hitapta genel olarak Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı 12. Madde olan Serbest Transfer Hakkı maddesi üzerinde durmuş ve 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 ve son olarak 2019-2020 futbol sezonlarında Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’ne Lisanslı Futbolcu olarak hizmet verdiği cihetle Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı madde 12 (1) gereğince Serbest Transfer Hakkı kazandığını keza bu hakkının kazanılmış bir hak olduğunu, bu hakkı 2019 -2020 futbol sezonu sonunda kazandığı gerekçesiyle istediği zaman bu hakkını kullanabileceğini iddia etmiş ve yine 12. Maddenin 4. Bendi gereğince önceden yazılı olarak bildirmediği Serbest Transfer Hakkı talebini 2022-2023 futbol sezonunda kullanmaya hakkı olduğunu iddia etmiştir.

 

Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü adına söz alan Kulüp başkanı Koral Bozkurt ve tarafından Avukatları ise genel olarak Serbest Transfer Hakkının süresiz kullanılabilecek bir kazanılmış bir hak olmadığını keza Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı madde 12 (1) gereğince Serbest Transfer hakkının süresi içerisinde kullanılması halinde geçerli olacağını ve bu hakkı elde eden bir futbolcunun talimatlar uyarınca bunu kullanabilmesi için süresi içinde KTFF’ye yazılı başvuru yapması gerektiğini ve bu hakkın ila nihaye istenilen zamanda kullanılabilecek bir hak olmadığını beyan etmiştir,

Bununla birlikte kurulumuz huzurunda bizce de huzurumuzda tartışılması çok elzem olmayan taraflar arasındaki sözleşme şartları ile ilgili konular tartışılmış olmakla birlikte huzurumuzdaki meselenin asıl kaynağı ve çözümüne ışık tutacak olan Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı 12. Madde olan Serbest Transfer Hakkı maddesi üzerinde durmayı uygun buluruz.  

 

 

 

Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı ilgili maddesi aynen şöyledir

 

Madde 12: Serbest Transfer Hakkı

 

1 - KTFF'ye serbest transfer hakkından yararlanmak için yazılı müracaatta bulunan futbolcular, müracaat tarihinden önceki son üç sezon boyunca herhangi bir transfer (bonservisli veya geçici) işlemi yapmayıp, aralıksız aynı kulüpte lisanslı olarak hizmet veren, 28 (yirmi sekiz) yaşını doldurmuş futbolcular, lisanslı bulunduğu kulüpten bir başka kulübe muvafakatsiz (izinsiz) transfer olmak istediklerinde, KTFF Yönetim Kurulu tarafından her sezon öncesi belirlenecek serbest transfer hakkı tazminatı (Madde 13) bedelini en son kayıtlı bulunduğu kulübüne veya KTFF’ye makbuz karşılığı ödemek kaydıyla serbest transfer yapabilirler.

 

 

4 - Bir futbolcu serbest transfer hakkını kullanmak isterse, bu hakkından yararlanmak istediğini KTFF Yönetim Kurulu’nun önceden duyurduğu tarihler arasında yazılı olarak KTFF’ye bildirmek zorundadır. Yazılı bildirmeyen ve bu hakkı kazanmış futbolcular kazanılmış haklarını bir sonraki sezon öncesindeki transfer döneminde KTFF Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek şartı ile kullanabilirler. Denmektedir.

 

Yasin Kurt, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na 13/7/2022 tarihinde 2022 – 2023 Futbol sezonunda Serbest Transfer Hakkından yararlanmak için başvuru yaptığı cihetle yukarıda bahsi geçen maddeden faydalanarak Serbest Transfer Hakkı elde edebilmesi için Yasin Kurt’un önceki üç sezon olan yani 2018-2019, 2019-2020 ve 2020 -2021 (Covid-19 sebebiyle oynanmayan sezon) ve 2021-2022 futbol sezonlarında Mağusa Türk Gücü Spor Kulübünde Lisanslı futbolcu olarak bir fiil hizmet etmesi gerekmekteydi ve ancak bu şartlarda 2022 – 2023 Futbol sezonunun başında ve KTFF’nin ilan ettiği süreler içinde başvurması halinde Serbest transfer hakkı kazanabilirdi fakat Yasin Kurt kulüp içerisindeki disiplinsiz hareketleri ve bilhassa halı sahada maç yaparken kendini sakatlanması ve bunu bağlı olduğu klüpten bilinçli olarak gizlemesi neticesinde 21/10/2021 tarihinde kulübü tarafından süresiz kadro dışı bırakılmış ve 2021-2022 futbol sezonunda lisansı çıkarılmayarak KTFF nezdinde vize işlemleri yapılmadığı cihetle 2021-2022 sezonunda kulübüne hizmet etmemiştir. Be sebeple serbest transfer hakkı kazanmamıştır,

 

Keza Yasin Kurt 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonlarında Mağusa Türk Gücü SK’nın lisanslı futbolcusu olduğu cihetle 2020-2021 futbol sezonu başında Serbest Transfer Hakkı kazanmış olup bu hakkından faydalanabilirdi ve Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı 12. maddesinin 4. Bendi gereğince yazılı başvuru yapmaması halinde 2021-2022 futbol sezonu başında bu hakkından faydalanabilecekken Yasin Kurt KTFF’ye herhangi bir yazılı başvuru yapmamıştır.

 

KTFF Yönetim Kurulu 12/01/2021 tarihinde almış olduğu karar ile serbest transfer hakkı kazanan futbolcuların bu haklarından faydalanabilecekleri bildirilmiş olmasına rağmen ilgili dönemdeki serbest transfer hakkını kaybetmiştir. Ilgili Yönetim Kurulu kararı şu şekildedir;

 

12/01/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı;

2019-2020 sezonu sonunda Serbest Transfer Hakkı elde etmiş ve daha önceden açıklanan başvuru tarihi olan 28 Eylül 2020 tarihinden önce bu haktan yararlanmak isteyen futbolcuların bu haklarını 2021-2022 sezonu öncesi KTFF tarafından belirtilecek tarihlerde başvuru yapabilmelerine;” denmektedir.

 

Bu cihetle Yasin Kurt’un yapılan başvuru neticesinde Serbest Transfer Hakkı kazanmadığı hususunda bulgu yaparız ve yapılan başvuruyu oybirliği ile reddederiz.

Av. Salih Irkad (Başkan)

Av. İsmail Bektaş (Başkan Vekili)

Av. Dilay Zeki (Üye)

Av. Hüseyin Kaşot (Üye)

Diğer Haberler :
Tahkim Kurulu Kararları | 08.08.2023
Tahkim Kurulu Kararları | 14.07.2023
Tahkim Kurulu Kararları | 05.06.2023
Tahkim Kurulu Kararları | 19.04.2023
Tahkim Kurulu Kararları | 29.03.2023
Site İçi Arama

KTFF Kurullar
Yönetim Kurulu
Merkez Hakem Kurulu
Tahkim Kurulu
Disiplin Kurulu
Bölge Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi Kurulu
Etik Kurulu
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Eğitim-Üst Kurulu
Sağlık Kurulu
KTFF Teşkilatı