ANA SAYFA 
 KTFF 
 MİLLİ TAKIMLAR 
 LİGLER 
 KUPALAR 
 BİLGİ BANKASI 
Tahkim Kurulu Kararları | 01.07.2022 01/07/2022
Tahkim Kurulu Kararları | 01.07.2022

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu 28.06.2022 tarihinde Av. Salih Irkad başkanlığında biraraya gelerek yapılan başvuruları inceledi. 

Kararlar şöyle:

1) Kurul, TK-14/2021-2022 sayılı ve 24/6/2022 tarihli başvuruyu incelemiş olup, konu başvuru Arda Karanfiloğlu isimli futbolcunun Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatı uyarınca 2 yıl süreyle lisansını elinde bulunduran BÜY SK’da futbol müsabakalarında yer almadığı cihetle lisansının iptal edilip serbest kalmasına yönelik yapmış olduğu 19/4/2022 tarihli başvurusunun reddedilmesi üzerine yapılan başvurudur.

Konu futbolcu BÜY bünyesinde 2019 yılında lisans çıkartmış ve son kez 8/3/2020 tarihinde resmi bir müsabakada yer alıp futbol oynamış olup 23/3/2020 tarihinde KTFF’ye yazılı olarak başvurarak lisansının iptal edilip serbest kalabilmesi için 2 yıl süreyle futbol oynamayacağını ve 2 yıl sonunda serbest kalmak arzusunda olduğunu beyan etmiştir.

Adı geçen futbolcu 19/4/2022 tarihinde KTFF’ye başvurarak 8/3/2020 tarihinden beri BÜY bünyesinde resmi maçlarda yer almadığını 23/3/2020 tarihinde federasyona dilekçe vererek 2 yıl süreyle maçlara çıkmayacağını beyan ettiğini ve 2 yıllık sürenin dolması sebebiyle BÜY SK’da çıkarttığı lisansının iptal edilmesini talep etmiştir.

KTFF yönetim kurulu konu futbolcuya verdiği KTFF 313/2021-2022 sayılı ve 20/6/2022 tarihli cevabında durumu incelediğini ve KTFF Yönetim Kurulunun almış olduğu 12/01/2021 tarihli kararında “Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil talimatı ve/veya Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Transfer ve Tescil talimatı uyarınca 2 yıl boyunca hiçbir resmi maçta süre almayan futbolcuların serbest kalma haklarının 1 yıl uzatılmasına ve oynanmayan 2020 – 2021 sezonunun bu süre kapsamına girmemesi” hususlarında karar alındığını bu cihetle konu futbolcunun serbest kalma talebini reddetmiştir.

Arda Karanfiloğlu tarafından Avukat Süleyman Özsoylular kurulumuza yazılı itirazına ilaveten hitap etmiş olup kısaca KTFF yönetim kurulunun almış olduğu 20/6/2022 tarihli ve 313 sayılı kararın hatalı olduğunu ifade etmiş genel olarak olguları ve ilgili talimat maddelerini aktarmış ve müvekkilinin müracaat tarihinden sonra alınan bir kararla haklarının haleldar edilemeyeceğini ve alınan kararın geriye yürüyüp kazanılmış ve/veya kazanacağı hak ve menfaatlerini olumsuz etkileyemeyeceğini ifade etmiştir.

BÜY SK tarafından Av. Macit Şefik ise olgularda hemfikir olmakla birlikte kazanılmış hak ilkesinin uygulanabilmesi için fiiliyatta da kazanılmış hakkın elde edilmesi gerektiğini iddia etmiş ve bu hususta içtihat kararlarına değinmiştir.

Kanaatimiz odur ki, bir yasal düzenleme yapılırken veya bir mevzuat değişikliği yapılırken ya da bir idari karar alırken genel ilke ileriye dönük olarak uygulanmasıdır ve yaygın olarak da uygulama bu yöndedir ancak bir mevzuat düzenlemesinin kendisine uygulandığı kişiler bakımından o mevzuatın veya düzenlemenin geriye dönük olarak düzenlenmesinde kamu yararı ve zorunluluk bulunması halinde geriye dönük uygulama ve bu zorunluluk farklı çözüm olanağı olduğu sürece o düzenlemeden yararlanmakta olan kişilere uygulanmaması ve o düzenlemeden kişisel faydaları en az zararla etkilenebilecek çözüm önerileriyle yapılmalıdır.

İyi İdare yasası Madde 8 (3) “İdare takdir yetkisini kullandığında, kararının özel kişilerin hak ve çıkarları üzerinde yaratacağı her türlü olumsuz etki ile takip edilen amaç arasında uygun bir denge bulunmasını gözetir. Amaca, özel kişilerin hak ve çıkarlarını daha az kısıtlayarak ulaşmak mümkünken , aynı amaca bu hak ve çıkarlar daha fazla kısıtlanarak ulaşma sonucu veren eylem ve işlemler yapılamaz”  denmektedir.

Konu futbolcu lisansının iptali ile ilgili başvurduğu tarihte kendisine 2 yıllık sürenin uygulanması hakkını kazanmıştır ve kamu yararı gereği bu kuralın uygulanması gerekir, genel prensip ise kişilerin lehine olan kuralların kişiye geriye dönük uygulanması ve kişilerin haklarını haleldar edecek uygulamaların geriye dönük kişilere yükümlülük yüklememesi ve ekstra bir külfet yaratmaması prensibi geçerlidir inancındayız.

Keza huzurumuzdaki bu meselede kazanılmış hak prensibinin daha geniş yorumlanması gerektiği kanaatindeyiz;

Birleştirilmiş Anayasa Mahkemesi:4,5,6 ve 7/2010

“Doktrinde ve yargı kararlarında üzerinde uzlaşmaya varılmış bir kazanılmış hak tanımı yoktur.  Kazanılmış hakkın her somut olaya göre ayrı ayrı incelenmesi gerektiği doktrinde kabul görmektedir; yargı kararlarında da, anlam ve kapsamının kesin sınırlarının çizilemediği ve her somut olayın özelliklerine göre değerlendirme yapıldığı görülmektedir” denmektedir.

Netice itibarıyle kamu yararı gereği halihazırda 28 aydır futboldan uzak kalan Arda Karanfiloğlu’nun KTFF Yönetim Kuruluna yaptığı 19/4/2022 tarihli başvuru gereği lisansının iptal edilmiş olması gerektiği hususunda bulgu yaparız, bu cihetle KTFF Yönetim Kurulunun konu futbolcu ile ilgili almış olduğu 20/6/2022 tarihli KTFF 313/2021-2022 sayılı kararını oybirliği ile iptal eder ve serbest futbolcu statüsü kazandığı hususunda bulgu yaparız.

 

2) Kurul, TK-13/2021-2022 sayılı ve 22/6/2022 tarihli Serhatköy SK’nın yapmış olduğu başvuruyu incelemiş olup, konu kulübün yaptığı başvuruda aynı takımdan Mert Maviş, Börte Keski ve Batuhan Orbay isimli üç futbolcu için birlikte yapıldığı görülmektedir, keza konu kulüp Tahlim Kurulu toplantısı ve zamanı kendilerine bildirilmesine rağmen kurula gelip herhangi bir izahat yapmaktan imtina etmiştir. Talimatlarımız ve mevzuat gereği Tahkim Kuruluna yapılan başvurular her futbolcu, Kulüp, teknik sorumlu ve/veya kişi için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir bu cihetle yapılan başvuruyu usulen ret ve iptal ederiz keza bir an için başvuruların usulüne uygun olarak yapıldığı varsayılsa bile hakem ve gözlemci raporlarını incelediğimizde meydana gelen disiplin ihlallerinde bahse konu şahısların cezalarında herhangi bir indirime gidilemeyeceği tam tersine verilen cezaları artırma yönünde bir karar vereceğimizi belirtmek isteriz. Netice itibariyle yapılan başvuru ret ve iptal edilir.

 

3) Kurul, TK-11/2021-2022 sayılı ve 06/6/2022 tarihli başvuruyu incelemiş olup, Hakem, Yardımcı Hakem ve gözlemci raporlarını inceledikten ve BTM disiplin kurulunun kararını tetkik ve tezekkür ettikten sonra, 4/6/2022 tarihinde Ergazi GSK - Dipkarpaz TSK Arasında oynanan İktisatbank BTM 2. Lig müsabakasında, Ergazi GSK’nin 17396 lisans numaralı Teknik Sorumlusu Cenk Osman Şeren’nin maçın 72. Dakikasında maçın hakemine yönelik sarfetmiş olduğu hakarat içerikli söz ve davranışlarından dolayı direkt kırmızı kartla cezalandırılmış ve oyun alanının dışına gönderilmiştir. BTM Disiplin Kurulu ise 6/6/2022 tarihli kararında konu teknik sorumluya bahsi geçen disiplin ihlallerinden dolayı 5 resmi müsabakadan men cezası vermiştir, hakem ve gözlemci raporları incelenmiş olup daha sonra şahsen huzurumuza gelerek hem hakemden hem de kurulumuzdan defalarca özür dileyen ve maçın gerginliği içerisinde bahse konu sözleri söylediğini kabul eden ve de geçmişinde bu veya benzeri herhangi bir disiplin ihlalinden cezası bulunmayıp daha önce yılın en centilmen teknik sorumlusu seçilen ve pişmanlığı açıkça belli olan Cenk Osman Şeren aleyhine verilen 5 maçlık resmi müsabakadan men cezasını oybirliği ile 3 resmi müsabakadan men cezasına düşürülmesine karar verilir.

 

Diğer Haberler :
Tahkim Kurulu Kararları | 08.08.2023
Tahkim Kurulu Kararları | 14.07.2023
Tahkim Kurulu Kararları | 05.06.2023
Tahkim Kurulu Kararları | 19.04.2023
Tahkim Kurulu Kararları | 29.03.2023
Site İçi Arama

KTFF Kurullar
Yönetim Kurulu
Merkez Hakem Kurulu
Tahkim Kurulu
Disiplin Kurulu
Bölge Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi Kurulu
Etik Kurulu
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu
Eğitim-Üst Kurulu
Sağlık Kurulu
KTFF Teşkilatı